ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Lithocarpus echinops Hjelmq.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lithocarpus echinops Hjelmq.
 
  ชื่อไทย ก่อหนาม
 
  ชื่อท้องถิ่น เซโช(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ไม้ก่อ(คนเมือง), เพี๊ยะซะ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องตามยาว เปลือกในไม่มีสันยาวกดเนื้อไม้ เนื้อไม้สีขาวอมเหลืองอ่อน ใบรูปไข่กลับ หรือหอกกลับ ขอบจักฟันเลื่อย ช่อผลยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. กาบหุ้มผลรูปถ้วย หุ้มถึง ½ ของตัวผล ไม่แตกเมื่อแก่จัด ผิวกาบหุ้มเป็นเกร็ดบาง ปลายแหลม ซ้อนเหลื่อมกัน แต่ละกาบหุ้มผลรูปไข่ป้อมผลเดียว
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด นำไปคั่ว รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่,ลั้วะ)
- เปลือกต้นหรือกิ่ง นำมาต้มน้ำอาบให้ร่างกายแข็งแรงอาจผสมกับเปลือกต้นไม้กูด ด้วยก็ได้ มีรสฝาด น้ำที่ได้มีสีแดง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ธรรมชาติขึ้นในป่าดิบเขาทั่วไป เจริญเติบโตได้ในดินทุกประเทศ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง