ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก่อหยุม
ก่อหยุม
Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f.
 
  ชื่อไทย ก่อหยุม
 
  ชื่อท้องถิ่น จื๋อเจ้ง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูง 7-15 ซม.
 
  ใบ ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 9-15 ซม.
 
  ดอก ดอก แยกเพศขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น แตกแขนงมาก ยาวได้ถึง 12 ซม. แกนช่อดอกมีขน ดอกติดเป็นกลุ่ม มีขน กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 12 อัน ช่อดอกเพศเมียคล้ายเพศผู้ แต่มักเป็นช่อเดี่ยว
 
  ผล ผล ค่อนข้างกลม กว้างและยาวได้ถึง 2.5 ซม. มีกาบหุ้มผลเป็นหนาม เมื่อแก่เป็นสีดำ ปลายหนามเป็นสีเหลือง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด คั่วหรือหมกไฟหรือรับประทานสดได้(ม้ง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=1693
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง