ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ถุ่ยเปเส่(กะเหรี่ยงแดง)
ถุ่ยเปเส่(กะเหรี่ยงแดง)
Cassia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ถุ่ยเปเส่(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด คั่วใส่น้ำร้อนดื่มเหมือนน้ำชา(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง