ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Pink and white shower
Pink and white shower
Cassia javanica L. subsp. Javanica
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica L. subsp. Javanica
 
  ชื่อไทย ขี้เหล็กชะวา
 
  ชื่อท้องถิ่น ลางแล้น(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด รับประทานสดใช้ถ่ายพยาธิ(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง