ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Golden shower
Golden shower
Cassia fistula L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Caesalpiniaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula L.
 
  ชื่อไทย ราชพฤกษ์, คูน
 
  ชื่อท้องถิ่น ลมแล้ง(คนเมือง), คูน(ไทลื้อ), ตุ๊ดกรุ่น(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลมแล้งเป็นไม้ยืนต้น สูง 5-15เมตร
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือ รูปวงรีกว้าง 4-8 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบ
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ห้อยเป็นโคมระย้า กลีบดอกสีเหลือง
 
  ผล ผลเป็นฝักกลม สีน้ำตาลเข้มหรือดำ เปลือกแข็ง ผิวเรียบ ภายในมีผนังกั้นเป็นห้อง แต่ละห้องมีเมล็ด1เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อสีดำเหนียว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ใช้แช่น้ำดื่มรวมกับยอดหญ้าตดหมา ยอดฝ่าแป้ง ไพล เป็นยาแก้สรรพพิษ(คนเมือง)
เมล็ดแห้ง นำมาคั่วแล้วเคี้ยวกินเป็นยาถ่ายพยาธิ(ไทลื้อ)
แก่นไม้ ต้มกินเป็นยารักษาโรคนิ่วร่วมกับรากมะเดือยหิน หญ้าถอดปล้อง ใบสับปะรด และแก่นฝาง(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าผลัดใบทั่วไป ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนปนทราย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง