ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เขืองหลวง, เต่าร้างยักษ์
เขืองหลวง, เต่าร้างยักษ์
Caryota maxima Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota maxima Blume
 
  ชื่อไทย เขืองหลวง, เต่าร้างยักษ์
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำเขือง(ลั้วะ), จึ๊กกะบ้าง(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แกนในยอดอ่อน นำไปประกอบอาหารเช่น แกง(ลั้วะ)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่นแกง(ปะหล่อง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง