ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Giant mountain fishtail palm
Giant mountain fishtail palm
Caryota obtusa Griff. (Syn. Caryota gigas Hahn ex Hodel)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota obtusa Griff. (Syn. Caryota gigas Hahn ex Hodel)
 
  ชื่อไทย เต่าร้างยักษ์
 
  ชื่อท้องถิ่น จึ้ก(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ปาล์มต้นเดี่ยว ขนาดใหญ่ ป่องออกบริเวณกลางลำต้น สูงประมาณ 15 - 30 เมตร
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 5-7 เมตร ออกเป็นกลุ่มชิดกันตรงส่วนบนของลำต้น ประมาณ 4 - 11 ช่อใบ ใบย่อยแผ่ออกเป็นรูปหางปลา กาบหุ้มช่อดอกอ่อนยาวประมาณ 3-4เมตร
 
  ดอก ดอกเล็กมาก ออกเป็นช่อห้อยลงเป็นกลุ่ม ยาว 4-6 เมตร
 
  ผล ผลกลมรี กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงอมส้ม มี 2 เมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปแกง(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/scien_name_c8.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง