ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Papaya
Papaya
Carica papaya L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caricaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L.
 
  ชื่อไทย มะละกอ
 
  ชื่อท้องถิ่น เบล่ส่างเพร่า(ปะหล่อง), เพี๊ยะสะเป่านั้งเอ่า (ลั้วะ), เหม่ากั้วะ(ม้ง), เส่อกุ้ยเส่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), มะละกอ(คนเมือง), โก่จิ๊ซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะก้วยเต้ดเป็นไม้ยืนต้นสูง 3-6 เมตร ไม่มีแก่นต้นอวบน้ำ มียางขาว
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รอบต้นบริเวณยอดรูปฝ่ามือเว้าเป็นแฉกลึก 7 แฉก ขนาดใหญ่
 
  ดอก ดอกมีหลายประเภท คือดอกตัว ผู้ ดอกตัวเมีย และดอกสมบูรณ์เพศ ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อ ดอกตัวเมียและดอกสมบูรณ์เพศเป็น ดอกเดี่ยวหรือช่อ 2-3 ดอก สีนวล
 
  ผล ผลเป็นผลสด รูปยาวรี ทรงกระบอก หรือกลม เมล็ดสีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้, ผลดิบ ใช้ทำส้มตำหรือทำแกงส้ม(ม้ง)
ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,กะเหรี่ยงเชียงใหม่,คนเมือง,ปะหล่อง)
- ใบ ใช้เป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคนิ่ว ร่วมกับ ต้นเอื้องหมายนาและพืชอีกหลายชนิด(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง