ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หนามมะเค็ด
หนามมะเค็ด
Canthium parvifolium Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Canthium parvifolium Roxb.
 
  ชื่อไทย หนามมะเค็ด
 
  ชื่อท้องถิ่น ข้าวจี่(คนเมือง), ก้องแกบ(คนเมือง), ฟ่องเช่ทาง(เมี่ยน), ตุ๊ดเหลอะ(ขมุ), หนามเก๊ด(ไทลื้อ), ไฮ่เร่อ(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ หนามมะเค็ด เป็นไม้ยืนต้น เปลือกต้นและกิ่งสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านสาขามาก
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนแหลม หรือ สอบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวเรียบมัน เนื้อใบหนา สีเขียวสด มีหนามแหลมเป็นคู่ๆ ตามข้อ
 
  ดอก ช่อดอกกระจะ ออกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกสีขาวแยกเพศอยู่คนละต้น เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลอ่อนมีหัวจุกสีเขียว จะหลุดร่วงเมื่อโตขึ้น
 
  ผล ผลเป็นผลสด รูปทรงกลม ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลือง เนื้อผลนิ่ม เมล็ดขนาดเล็ก สีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ แต่ต้องปลอกเปลือกก่อนเพราะเปลือกมีรสขม(คนเมือง,ปะหล่อง)
ผลสุก รับประทานได้มีรสเปรี้ยวใบอ่อน นำไปหมกใส่ กับเจี้ยนตาซุย(ลิเภาป่า/ลิภาหางไก่) และเห็ดแก๊น ช่วยให้ รสชาติอร่อย(เมี่ยน)
ผลสุก นำไปหมกไฟแล้วรับประทานได้(ไทลื้อ)
ผลสุก นำไปต้มแล้วรับประทานได้(ขมุ)
- ผล นำไปหมกไฟกินกับข้าว และเชื่อว่าถ้าให้เด็กกิน จะทำ ให้ไม่ฉี่รดที่นอน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง