ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Australian arrowroot
Australian arrowroot
Canna edulis Ker Gawl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cannaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna edulis Ker Gawl.
 
  ชื่อไทย พุทธรักษากินหัว, สาคู
 
  ชื่อท้องถิ่น ก่อบลังเจ้ะ(ม้ง), ฝรังโห(เมี่ยน), หน้วยละ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน ต้มหรือนึ่งรับประทานได้(ม้ง)
หัวใต้ดิน นึ่งแล้วใช้ผสมแป้งทำขนม ช่วยให้แป้งไม่ติด ใบตอง(เมี่ยน)
หัวใต้ดิน นำมาต้มรับประทาน ต้มกับน้ำตาล ทำเป็นของหวาน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง