ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������������, ������������������������������������
มะเกิ้ม, มะกอกเกลื้อน
Canarium subulatum Guillaumin
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Burseraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium subulatum Guillaumin
 
  ชื่อไทย มะเกิ้ม, มะกอกเกลื้อน
 
  ชื่อท้องถิ่น เพะมาง, เกิ้มดง(ขมุ), มะกอกกั๋น(คนเมือง), มะเกิ้ม(ไทลื้อ), สะบาง, ไม้เกิ้ม(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 25-30 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียนสลับ ใบย่อยออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ถึงรูปรี ปลายเรียวแหลม โคนเบี้ยว รูปหัวใจหรือมน ขอบจักเป็นฟันเลื่อยตื้นๆ ถึงเกือบเรียบ ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายเส้นแขนงใบย่อยโค้งจรดกันเกือบถึงขอบใบ ดอก เล็กสีขาว แยกเพศ ออกเป็นช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามง่ามใบ ผล รูปรี ผิวเกลี้ยง เมื่อสุกสีดำปนน้ำเงิน มี 1 เมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลดิบและสุก รับประทานได้(ไทลื้อ,ขมุ)
ผลแก่ รับประทานได้มีรสเปรี้ยว(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง(คนเมือง)
เนื้อไม้ สร้างบ้าน(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง