ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เมี่ยงอีอาม ชา
เมี่ยงอีอาม ชา
Camellia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Theaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Camellia sp.
 
  ชื่อไทย เมี่ยงอีอาม
 
  ชื่อท้องถิ่น ชาอี่อ่าม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงแบบสลับ รูปรี หรือรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยัก ฐานใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง
 
  ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง
 
  ผล ผลสีเขียวมีหลายเมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ปนกับใบชา เพื่อชงดื่มทำกิน มีรสขมมาก(คนเมือง)
- ใบ เก็บขาย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง