ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ม้าสามต๋อน
ม้าสามต๋อน
Asparagus filicinus Buch.-Ham.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asparagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus filicinus Buch.-Ham.
 
  ชื่อไทย ม้าสามต๋อน
 
  ชื่อท้องถิ่น ติ๊ดซี่ฉี่ซี(กะเหรี่ยง), ม้าสามต๋อน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ม้าสามต๋อนเป็นไม้เลื้อย ปีนป่ายไม้อื่นด้วยหนาม ลำต้นและใบค่อนข้างแข็ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ เป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยม เมื่อแก่จะแข็งขึ้นและเปลี่ยนเป็นหนามโค้งกลับ ดอกเป็นช่อออกตามซอกกิ่ง สีขาว ผลสดสีแดงหรือม่วงอมแดง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดเมื่อย ปวดท้องประจำเดือน และรักษาโรคนิ่ว(กะเหรี่ยง)
- ราก ต้มร่วมกับรากมะโหกโตน รากกาสามปีก ดื่มบำรุง กำลังเป็นยาแก้กระสัย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณหรือบริเวณป่าดิบแล้งและดิบเขาในทุกภาคของประเทศไทย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง