ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผ้า, น้ำลายผีเสื้อ
ผ้า, น้ำลายผีเสื้อ
Callicarpa rubella Lindl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Callicarpa rubella Lindl.
 
  ชื่อไทย ผ้า, น้ำลายผีเสื้อ
 
  ชื่อท้องถิ่น ป่อครุย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น เคี้ยวกินกับหมาก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ต้นและราก ต้มน้ำดื่มเป็นยาถ่ายพยาธิ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง