ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวายหนามรอบ
หวายหนามรอบ
Calamus thwaithesii Becc. var. canarus Becc.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus thwaithesii Becc. var. canarus Becc.
 
  ชื่อไทย หวายหนามรอบ
 
  ชื่อท้องถิ่น กะเท้งเสะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แกนในลำต้น ประกอบอาหาร เช่น แกง(ม้ง)
- ลำต้น ใช้ทำเครื่องจักสาน(ม้ง)
- ใบที่มีขนาดใหญ่ ใช้มุงหลังคาได้(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง