ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ม้าแดง, เสียแข้งม้า
ม้าแดง, เสียแข้งม้า
Leea sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leeaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ม้าแดง, เสียแข้งม้า(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ตากแห้งต้มหรือดองเหล้าเป็นยาบำรุงกำลัง,ราก ใช้ เป็นยารักษาริดสีดวง ใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง