ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวาย
หวาย
Calamus sp.8
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp.8
 
  ชื่อไทย หวาย
 
  ชื่อท้องถิ่น หวายขม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มผสมกับรากอ้อยดำ มีรสหวานขมๆ ช่วยเป็น ยาบำรุงร่างกาย หรือใช้ต้มน้ำรวมกับรากมะเฟือง รากเดือย หิน รากฝ้าย รากพันงูน้อย และรากเครือเดา รากผักกูดง้อง (ลิเภาหางไก่) ดื่มแก้ปัสสาวะขัด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง