ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวายหางหนู
หวายหางหนู
Calamus sp.7
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp.7
 
  ชื่อไทย หวายหางหนู
 
  ชื่อท้องถิ่น ดั้งเว่ย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง(เมี่ยน)
- ราก นำมาต้มน้ำผสมกับรากตะทาน(หญ้าตีนกา)เป็นยาแก้ปวด ท้องสำหรับสตรีมีครรภ์ที่ปวดท้องแต่ยังไม่ถึงกำหนดคลอด (เหมือนดั้งสบ)(เมี่ยน)
- ใบ ใช้มุงหลังคา(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง