ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวาย
หวาย
Calamus sp.5
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp.5
 
  ชื่อไทย หวาย
 
  ชื่อท้องถิ่น เร่วว่อง(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ผ่าออกเป็นเส้นๆแล้วขดเป็นวงแล้วนำไปผ่านกรรมวิธีเพื่อย้อมให้เป็นสีแดงใช้เป็นกำไลประดับเอวของเครื่องแต่งกายประจำเผ่าปะหล่องสำหรับผู้หญิง (ใช้ได้ทนนานกว่าเร่วแร้ด)(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง