ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวายฝาด
หวายฝาด
Calamus sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp.3
 
  ชื่อไทย หวายฝาด
 
  ชื่อท้องถิ่น ดั้งสบ(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน ประกอบอาหารได้(เมี่ยน)
- ราก นำมาต้มน้ำผสมกับรากตะทาน(หญ้าตีนกา)เป็นยาแก้อาการปวดท้องสำหรับสตรีมีครรภ์ที่ปวดท้องแต่ยังไม่ถึงกำหนดคลอด(เมี่ยน)
- ลำต้น ใช้ขดเป็นวงกลมทำฐานเก้าอี้หรือใช้ทำเครื่องจักสานอื่นๆ(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง