ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวายขม
หวายขม
Calamus rotang L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus rotang L.
 
  ชื่อไทย หวายขม
 
  ชื่อท้องถิ่น นา(ลั้วะ), พลอง(ขมุ), กะเท้งเสะ(ม้ง), หวายขม(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แกนในหน่ออ่อน นำมาแกงกินได้(ลั้วะ,ม้ง,ไทลื้อ,ขมุ)
แกนในยอดอ่อน รับประทานได้โดยการนำมาแกง(ม้ง)
- ลำต้น ใช้สานหูตะกร้าหรือซองใส่มีด หรือจักเป็นเส้นๆใช้เป็นเชือกมัดบ้าน(สมัยที่ยังไม่มีตะปู)(ลั้วะ)
- ลำต้น นำมาทำเป็นเครื่องเรือน เช่น เก้าอี้(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง