ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������������
หวายไส้ไก่
Calamus palustris var. palustris (Syn. Calamus kerrianus Becc.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus palustris var. palustris (Syn. Calamus kerrianus Becc.)
 
  ชื่อไทย หวายไส้ไก่
 
  ชื่อท้องถิ่น หวายไส้ไก่(คนเมือง), กะเท้งอ้ะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นหวายไม้เลื้อยขนาดเล็ก สูงได้ถึง 4 เมตร ลำต้น ขึ้นเดี่ยว ไม่แตกกอ โคนต้นที่ติดดิน เมื่อลอกกาบออกมีเนื้อสีขาวอ่อน แกนใบเล็กออกจากบริเวณโคนต้น เลื้อยยืดยาวและปลายเป็นมือเกาะ มีหนามเดี่ยวแหลมค่อนข้างยาวเรียงสลับห่าง ๆ ใบ ออกจากแกนใบ เป็นคู่ แต่ละคู่เรียงสลับขนาดใบในแต่ละคู่จะมีขนาดไล่เลี่ยกันหรือต่างกัน แผ่นใบกว้างได้ถึง 5.0 ซม. ยาวได้ถึง 50 ซม. รูปคล้ายดาบ เส้นใบนูนเด่นเห็นได้ชัด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน ประกอบอาหารเช่น แกง(ม้ง)
ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง, ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(คนเมือง)
- ลำต้น ใช้ทำเครื่องจักสาน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง