ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หวายไส้ไก่
หวายไส้ไก่
Calamus palustris var. palustris (Syn. Calamus kerrianus Becc.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus palustris var. palustris (Syn. Calamus kerrianus Becc.)
 
  ชื่อไทย หวายไส้ไก่
 
  ชื่อท้องถิ่น หวายไส้ไก่(คนเมือง), กะเท้งอ้ะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นหวายไม้เลื้อยขนาดเล็ก สูงได้ถึง 4 เมตร ลำต้น ขึ้นเดี่ยว ไม่แตกกอ โคนต้นที่ติดดิน เมื่อลอกกาบออกมีเนื้อสีขาวอ่อน แกนใบเล็กออกจากบริเวณโคนต้น เลื้อยยืดยาวและปลายเป็นมือเกาะ มีหนามเดี่ยวแหลมค่อนข้างยาวเรียงสลับห่าง ๆ ใบ ออกจากแกนใบ เป็นคู่ แต่ละคู่เรียงสลับขนาดใบในแต่ละคู่จะมีขนาดไล่เลี่ยกันหรือต่างกัน แผ่นใบกว้างได้ถึง 5.0 ซม. ยาวได้ถึง 50 ซม. รูปคล้ายดาบ เส้นใบนูนเด่นเห็นได้ชัด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน ประกอบอาหารเช่น แกง(ม้ง)
ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง, ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(คนเมือง)
- ลำต้น ใช้ทำเครื่องจักสาน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง