ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ทอโพชุ่ยมื่อ, ซิ๊คริ๊(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ทอโพชุ่ยมื่อ, ซิ๊คริ๊(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
Cajanus sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cajanus sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ทอโพชุ่ยมื่อ, ซิ๊คริ๊(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เครือ ต้มน้ำดื่มก่อนรับประทานอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร, เครือ ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดเมื่อย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง