ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Angola pea, Congo pea
Angola pea, Congo pea
Cajanus cajan(L.) Millsp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Papilionaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cajanus cajan(L.) Millsp.
 
  ชื่อไทย ถั่วแระ, ถั่วมะแฮะ
 
  ชื่อท้องถิ่น ย่วนตูแฮะ(ปะหล่อง), เปล๊ะกะแลง(ขมุ), มะแฮะ(ไทลื้อ), พะหน่อเซะ, พะหน่อซิ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลำต้น: เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูงได้ถึง 10 ฟุต
ใบ: เป็นแบบใบประกอบ 3 ใบ ใบย่อยรูปหอก ขนาดเล็ก คล้ายใบขมิ้น มีขนสียาวนวล
ดอก: ดอกช่อ คล้ายดอกโสน สีเหลือง
ผล: กลมแบนมีขน เมล็ดเท่าเมล็ดถั่วเหลือง ฝักและเมล็ด เหมือนถั่วเหลือง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ปะหล่อง,ขมุ)
ฝักแก่ รับประทานได้(ไทลื้อ)
ผลและเมล็ด ต้มกินกับน้ำพริก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ยอดอ่อนและดอก ถือว่าเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ปะพรมน้ำมนต์หรือใช้ในพิธีปลูกเสาเอกของบ้าน(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=39330
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง