ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Ceylon oak
Ceylon oak
Schleichera oleosa (Lour.) Merr. (Syn. Schleichera oleosa (Lour.) Oken)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapindaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Schleichera oleosa (Lour.) Merr. (Syn. Schleichera oleosa (Lour.) Oken)
 
  ชื่อไทย ตะคร้อ. มะโจ้ก
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเคาะ,มะโจ้ก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะเคาะ หรือมะค้อเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10- 25 เมตร ส่วนมากต้นคดงอและเป็นปุ่มปม เปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นสะเก็ดหนาๆ
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ออกเรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมไข่กลับ ขอบใบเป็นคลื่น
 
  ดอก ดอกช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง สีเหลืองอมเขียว
 
  ผล ผล ทรงกลมหรือรูปไข่ ปลายแหลม แข็ง เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อผลนิ่ม เมล็ดโต รูปกลมรี สีน้ำตาล
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ "- ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวหวาน(ปะหล่อง,คนเมือง)
- เปลือกต้น แช่น้ำดื่มแก้อาการท้องเสียรวมกับเปลือกมะกอก เป๋ยเบาะ(ตะแบก) ไม้ค้ำ(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำเขียง(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้เผาถ่านทำฟืน(คนเมือง)"
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ มีเขตกระจายพันธุ์ในป่าผลัดใบ ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง