ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักปู่ย่า, หนามปู่ย่า, ช้าเรือด
ผักปู่ย่า, หนามปู่ย่า, ช้าเรือด
Caesalpinia mimosoides Lam.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Caesalpiniaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia mimosoides Lam.
 
  ชื่อไทย ผักปู่ย่า, หนามปู่ย่า, ช้าเรือด
 
  ชื่อท้องถิ่น หนามย่าไห้(คนเมือง,ไทใหญ่), ผักปู่ย่า(คนเมือง,ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ผักปู่ย่าเป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย มีขนและหนามทั่วทั้งต้น หูใบร่วงง่าย
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 25-40 ซม. ช่อใบย่อย 10-30 คู่ ใบย่อย 10-20 คู่ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 4 มม. ยาวประมาณ 10 มม.
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลือง
 
  ผล ผลเป็นฝักรูปร่างคล้ายกระเพาะโป่งพอง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น ใส่แกงหน่อไม้(ไทลื้อ)
ยอดอ่อน รับประทานสดจิ้มน้ำพริก(คนเมือง,ไทใหญ่)
- ราก ใช้ดองเหล้า ดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง(คนเมือง)
ยอดอ่อน รับประทานกับแกงหน่อไม้ เชื่อว่ามีสรรพคุณแก้ ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ(คนเมือง)
ใบ ใช้แช่น้ำดื่มหรือตำกับมะเขือแจ้กินเพื่อขับถ่ายพยาธิ และให้เจริญอาหาร, ทั้งต้น ต้มให้เด็กที่ไม่สบายอาบ(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง