ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Flowering white cabbage
Flowering white cabbage
Brassica chinensis L. var. parachinensis Tsen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Brassicaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis L. var. parachinensis Tsen
 
  ชื่อไทย ผักกาดเขียวกวางตุ้ง, ผักกาดกวางตุ้ง, ผักกาดจอ
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่บัดเด๊าะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ต้น ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หรือนำไปตากแห้งเก็บไว้ รับประทานในฤดูกาลอื่น เช่น ทำข้าวเบอะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง