ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Kapok tree
Kapok tree
Bombax ceiba L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Malvaceae (Bombacaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.
 
  ชื่อไทย งิ้ว, งิ้วแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตอเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ปั้งพัวะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบก่อนออกดอก ลำต้นตลอดจนกิ่งก้านมีหนามแหลมคม
 
  ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ 5 ใบย่อย
 
  ดอก ดอกใหญ่ออกเป็นกระจุกตรงปลายกิ่ง กลีบรองดอกแข็งรูปถ้วย กลีบดอกโตนิ่ม สีแดงหรือสีแสดแดง
 
  ผล ผลกลมยาวเหมือนลูกนุ่น ภายในมีปุยนุ่นสีขาว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เกสรตัวผู้ประกอบอาหาร เช่น ใช้ใส่น้ำเงี้ยว(ม้ง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง