ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ช้าป่าน
ช้าป่าน
Boehmeria sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Urticaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Boehmeria sp.
 
  ชื่อไทย ช้าป่าน
 
  ชื่อท้องถิ่น กะเลเท(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), บ่ะจ้วนพู (ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นึ่งกินกับน้ำพริก(ลั้วะ)
- ราก ต้มน้ำอาบหรือดื่ม แก้อาการปวดเมื่อย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง