ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ป่างปี้(ปะหล่อง)
ป่างปี้(ปะหล่อง)
Blumea sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Blumea sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ป่างปี้(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม สูง 1-4 เมตร ไม่แตกกิ่งก้านมาก เปลือกต้นสีเทาปนดำ มีขนนุ่มปกคลุมทั้งต้น ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับถี่ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-10 ซม. ยาว 8-25 ซม. ขอบใบจักซี่ฟันห่าง ปลายใบแหลม โคนสอบแหลม ผิวหนา เนื้อใบขรุขระเล็กน้อย เส้นกลางใบสีเหลืองอ่อน ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ช่อดอกแยกแขนง ช่อดอกย่อยแบบกระจะ ออกที่ปลายยอด รูปพีระมิด กลีบดอกย่อยสีเหลือง ผลแห้ง ไม่แตก โค้งงอเล็กน้อยเป็นเส้น 5-10 เส้น มีขนสีขาว
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ เคี้ยวกินสดแก้อาการปวดท้องจากอาหารเป็นพิษ(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามที่ลุ่มชื้นแฉะในป่าทั่วไป ชอบดินเหนียวปนทราย ระบายน้ำดี แสงแดดพอควร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง