ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เขียงผ่าช้าง, เกี๋ยงพร้า, เกี๋ยงพาช้าง
เขียงผ่าช้าง, เกี๋ยงพร้า, เกี๋ยงพาช้าง
Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Compositae (Asteraceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce
 
  ชื่อไทย เขียงผ่าช้าง, เกี๋ยงพร้า, เกี๋ยงพาช้าง
 
  ชื่อท้องถิ่น โหระพาช้าง(ไทลื้อ), ปิ้งเดี่ยวมา(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม ทุกส่วนมีกลิ่นหอม
 
  ใบ ใบเดี่ยว คล้ายโหระพา ต่างกันที่กลิ่น ขนาดใบใหญ่กว่า เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี
 
  ดอก ดอกช่อ กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ใบประดับปากบนสีเขียวแกมม่วง
 
  ผล ผลเป็นผลแห้ง มี 4 ผลย่อย
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานสดกับลาบ(ไทลื้อ)
ใบสด รับประทานกับลาบ(เมี่ยน) รักษาแผลในปาก ช่วยย่อย ขับปัสสาวะ แก้ปวด แก้ปวดท้อง อาเจียน เมล็ด แก้ปวดศีรษะ ปวดปลายประสาท และเป็นยาระบาย
- ลำต้น นำไปต้มน้ำแล้วนำน้ำที่ได้มาผสมกับน้ำต้มต้นเจตมูลเพลิง ขาวหรือเจตมูลเพลิงแดง แล้วผสมแป้งทำแป้งเหล้า(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายทั่วไป เจริญเติบโตได้ดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง