ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Spanish needle
Spanish needle
Bidens pilosa L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Compositae (Asteraceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bidens pilosa L.
 
  ชื่อไทย ปืนนกไส้
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อกะหล่อง(ปะหล่อง), บานดี่(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นสัน
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว มี 3 ใบย่อย แผ่นในรูปไข่ ปลายใบแหลม ของใบหยัก ฐานใยมน เนื้อใบบาง
 
  ดอก ดอก เป็นดอกช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายยอดและซอกใบ ก้านช่อดอกยาว วงใบประดับมี 2 ชั้น แยกกัน ดอกวงนอกมีกลีบดอกรูปลิ้น สีขาว ไม่สมบูรณ์เพศ ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอก 5 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีเหลือง เกสรเพศผู้สีน้ำตาล เกสรเพศเมียสีเหลืองปลายแยกเป็น 2 แฉก
 
  ผล ผลเป็นแบบผลแห้งเมล็ดล่อน มีแพปพัสเป็นหนามสั้น 2 อัน
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือนำไปแกง ผัด(ปะหล่อง,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง