ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขิงดา , ขิงป่า
ขิงดา , ขิงป่า
Zingiber kerrii Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber kerrii Craib
 
  ชื่อไทย ขิงดา , ขิงป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ขิงดา(คนเมือง), ละวิวาย(ขมุ), ขิงป่า(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ขิงดาเป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่ ตระกูลขิง-ข่า สูง 1.5-2 เมตร มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นแข็งออกมาจากไต้ดิน มีสีเขียว มีกาบใบ
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน ขนาดใบกว้าง 2-3 ซม. ยาว 25-30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น โคนใบมน ผิวเรียบมัน มีสีเขียวเข้ม หลังใบสีอ่อนกว่าท้องใบ มีหูใบลักษณะเป็นเยื่อบางๆ 2 ข้าง
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ใส่แกงหน่อไม้เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม(เมี่ยน,ขมุ)
- เหง้า ต้มน้ำดื่มช่วยขับลมในลำไส้ แก้อาการท้องเสีย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง