ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ฮ่อสะพายควาย
ฮ่อสะพายควาย
Berchemia floribunda Wall.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rhamnaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Berchemia floribunda Wall.
 
  ชื่อไทย ฮ่อสะพายควาย
 
  ชื่อท้องถิ่น เครืองูเห่าดำ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ดองเหล้าหรือต้มดื่มบำรุงกำลัง ให้ดื่มบนที่สูง และอากาศเย็น เช่นบนดอย เพราะมีฤทธิ์แรง หรือต้มอาบแก้อาการปวดเมื่อย(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง