ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปู่ลิง (ไทใหญ่)
ปู่ลิง (ไทใหญ่)
Begonia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Begoniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Begonia sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ปู่ลิง (ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน แกงใส่ปลา(ไทใหญ่)
- ทั้งต้น ต้มกับน้ำ 3 แก้ว ให้เหลือ 1 แก้ว ดื่มแก้อาการปัสสาวะเป็นสีขาว(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง