ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ส้มกุ้ง
ส้มกุ้ง
Begonia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Begoniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Begonia sp.
 
  ชื่อไทย ส้มกุ้ง
 
  ชื่อท้องถิ่น เมี่ยงป่า(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ห่อใบตองปิ้งไฟแล้วนำมากินกับเกลือแบบเมี่ยง มีรสเปรี้ยว(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง