ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������������, ���������������������
ก่อแป้น, ก่อหลวง
Castanopsis diversifolia (Kurz) King
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Castanopsis diversifolia (Kurz) King
 
  ชื่อไทย ก่อแป้น, ก่อหลวง
 
  ชื่อท้องถิ่น สือเจ้งจั๊วะ (ม้ง), ก่อแป้น(คนเมือง), เส่ควอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ก่อหลวง, ก่อแป้น(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลักษณะก่อที่พบในพื้นที่เป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 8-15 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก ใบเดี่ยวเรียวสลับกัน ปลายใบแหลม ดอกเป็นช่อ ผลติดเป็นช่อมีเปลือกหนามแหลมหุ้มผล เนื้อผลสีขาว สำหรับก่อแป้นเป็นไม้ยืนต้น กึ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยวมีก้านใบยาว 1.2-2.0 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไขรีแกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 4-12 เซนติเมตร ยาว 8-24 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบมนสองข้างอาจจะเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบอาจเรียบตลอดหรือมีซี่หยักคล้ายฟันเลื่อยเฉพาะส่วนปลาย ใบแก่มีผิวด้านบนเกลี้ยงยกเว้นมีขนละเอียดตามเส้นกลางใบ มีด้านล่างมีขนละเอียดกระจายห่างๆ กันโดยเฉพาะตามเส้นใบด้านล่าง เส้นใบลึกลงจากผิวใบและเห็นได้ชัดเจน มีเส้นใบข้างจำนวน 10-14 คู่ ดอกออกเป็นช่อโดยทั่วไปคล้ายก่อหยุม ดอกย่อยติดกระจายหรือเป็นกระจุก กระจุกละ 2-3 ดอก วงกลีบรวม 6 กลีบ มีขนอยู่ตามขอบใบ ดอกเพศผู้มีเกสร 12 อัน รังไข่เป็นหมัน 1 อัน ดอกเพศเมียมีเกสรเพศผู้เป็นหมัน 12 อัน รังไข่ค่อนไปทางสามเหลี่ยม มีขนละเอียดปกคลุม ผลติดกับกิ่งไม่มีก้าน ค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-4.0 เซนติเมตร กาบผลมีหนามแหลมเหยียดตรงขนาดต่างๆกัน ยาวตั้งแต่ 8-12 มิลลิเมตร ปกคลุมหนาแน่นตลอด เมื่ออ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาลอมส้ม ผลด้านในเปลือกแข็งรูปไข่ ขนาด 0.6-1.3 เซนติเมตร มักจะมี 1 เม็ดต่อผล มีขนละเอียดปกคลุมเล็กน้อยบริเวณปลาย
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ "- ผล นำไปคั่ว รับประทานเนื้อข้างในได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
เมล็ด นำไปคั่ว รับประทานได้(คนเมือง,ม้ง,ไทใหญ่)
- เนื้อไม้ ใช้ทำโครง สร้างส่วนต่างๆของบ้าน เช่น เสาบ้าน(คนเมือง,ม้ง,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เมล็ด เก็บขาย(คนเมือง)"
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.

สุธรรม อารีกุล. 2552. องค์ความรู้เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม 1. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม่. 372 น.
 
  สภาพนิเวศ ป่าดิบเขาสภาพอากาศเย็นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 700-1,200 เมตร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง