ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Mountain ebony tree
Mountain ebony tree
Bauhinia variegata L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ CAESALPINIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata L.
 
  ชื่อไทย เสี้ยวดอกขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น ไฮ่รูหร่า(ปะหล่อง), เสี้ยว(คนเมือง), ลำปาน(ลั้วะ), ไฮ่รูหร่า(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ กว้างถึงค่อนข้างกลมลักษณะเป็น 2 พู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-18 ซม. ปลายเว้าลึก โคนเว้ารูปหัวใจ เส้นใบออกจากโคนใบ
 
  ดอก ดอก สีขาวกลีบตั้งมีเส้นริ้วในสีเหลืองแดงชัดเจน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่งจำนวนดอกน้อย กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 ซม. ยาว 20-30 ซม.
 
  ผล ฝัก แก่แตกได้มี 10-25 เมตร
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอก นำมาต้มแล้วนำไปผัดกินได้, ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง(ปะหล่อง)
ยอดอ่อน ประกอบอาหารเช่น ใช้ใส่แกงหน่อไม้(คนเมือง)
ดอกและใบอ่อน นำไปแกง(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=859
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง