ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เสี้ยว
เสี้ยว
Bauhinia sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Caesalpiniaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia sp.2
 
  ชื่อไทย เสี้ยว
 
  ชื่อท้องถิ่น ป๊ะหูจั๋ง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้น สูงประมาณ 1 เมตร
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปมนเกือบกลม แยกเป็น พู ปลายมนกลม กว้าง 8-16 ซม. ยาว 10-14 ซม. ขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อออกด้านข้างหรือปลายกิ่ง 6-10 ดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูถึงม่วงเข้ม รูปรีกว้างตรงส่วนกลาง เมื่อบานวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 ซม.
 
  ดอก ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ลักษณะของดอกคล้ายดอกกล้วยไม้ เกสร เกสรตัวผู้ จะเป็นเส้นงอนยาวยื่นออกมาตรงกลางดอก 3 อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะอยู่ตรงกลางดอกอีก 1 เส้น รังไข่มีขน
 
  ผล เป็นฝัก คล้ายฝักถั่ว ยาว 20-25 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปร่างกลมมีประมาณ 10 เมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ต้มจิ้มน้ำพริกหรือแกง, ดอก รับประทานได้ใช้ ประกอบอาหารเช่น ผัด(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ มักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ตามถนนสองข้างทาง เป็นไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ความร่มรื่นเป็นอย่างดี สามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง ออกดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาว เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง