ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระไดลิง
กระไดลิง
Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K.
 
  ชื่อไทย กระไดลิง
 
  ชื่อท้องถิ่น เครือเสี้ยว (ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ต้มอาบเพื่อใช้เป็นยาคุมกำเนิด คนท้องห้ามใช้เพราะอาจทำให้แท้งได้(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง