ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Snowy orchid tree, Orchid tree
Snowy orchid tree, Orchid tree
Bauhinia acuminata L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Caesalpiniaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata L.
 
  ชื่อไทย กาหลง
 
  ชื่อท้องถิ่น กาหลง(คนเมือง), อีฮ้าวเหล่ะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปกลม ลักษณะเหมือนใบแฝด กว้าง 9-18 ซม. ยาว 8-16 ซม. ปลายใบเว้าหยักลึก 3.5-5 ซม. โคนเว้าโค้งรูปหัวใจ ก้านยาว 2.5-5 ซม. ดอกออกเป็นช่อมีประมาณ 3-10 ดอก กลีบดอกแยก สีขาว เกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมียมี 1 รังไข่ ผลเป็นฝักแบน สีเขียว เมื่อแก่มีสีน้ำตาล
ในชุมชนมี 2 ชนิด คือ เสี้ยวหวาน และเสี้ยวส้ม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน นำไปแกงหรือลวกจิ้มน้ำพริก(กะเหรี่ยงแดง)
- ราก ใช้ต้มน้ำดื่มแก้ไอ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไป ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง