ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไผ่บง
ไผ่บง
Bambusa sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa sp.
 
  ชื่อไทย ไผ่บง
 
  ชื่อท้องถิ่น หน่อไร่(คนเมือง), ไม้เป้า(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่อไม้ นำไปประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น ยำ แกง ผัด(คนเมือง)
- ลำต้น นำมาตีเป็นแผ่นใช้สร้างบ้าน(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง