ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา โพบาย, สลีดง
โพบาย, สลีดง
Balakata baccata (Roxb.) Esser
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Balakata baccata (Roxb.) Esser
 
  ชื่อไทย โพบาย, สลีดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตะโด(เมี่ยน), ตุ๊ดพรึง(ขมุ), ลำไฮคำ(ลั้วะ), กั๋วตึ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ โพบายเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว คล้ายใบโพ เรียงแบบสลับ รูปไข่ หรือรูปไข่แกมใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3-7 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว ใบประดับรูปไข่ป้อม ดอกช่อ แบบกระจะออกรวมกันเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ดอกย่อย เล็ก สีขาวแกมเหลือง ผลเป็นผลสดรูปทรงกลม สีแดงหรือม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ม้ง,ขมุ,เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ,ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้ทำสะพานในพิธีตานขัว หรือทำโลงศพเพราะเนื้อไม้มี น้ำหนักเบา(เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ อยู่ในป่าที่มีความชื้น
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง