ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก่ายกอมเครือ
ก่ายกอมเครือ
Aspidopterys tomentosa (Blume) Juss.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Malpighiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Aspidopterys tomentosa (Blume) Juss.
 
  ชื่อไทย ก่ายกอมเครือ
 
  ชื่อท้องถิ่น ยะเซี่ยเปีย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้เถาเนื้อแข็ง ตามกิ่งก้านและใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลแดง ซึ่งจะค่อยๆ หลุดไป
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีรูปร่างหลายแบบ ค่อนข้างกลม รูปไข่ รูปไข่กลับ รูปใบหอก หรือรูปรี กว้าง 5-14 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายใบอ่อนเรียวแหลม ปลายใบแก่รูปหัวใจกลับหรือมนมีติ่งแหลม โคนมนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง เมื่อแห้งสีขาวนวล ด้านล่างมีขนสีเหลืองหรือน้ำตาลหนาแน่น หรือบางครั้งเกลี้ยง เส้นใบนูนเห็นเด่นชัดทางด้านล่าง ก้านใบยาว 1-4 ซม. หูใบเล็กมาก ร่วงง่าย
 
  ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ก้านช่อดอกยาว 1.5-7 ซม. มีขนสีเหลืองหรือน้ำตาลตลอดถึงแกนช่อ ก้านดอกเรียว ยาว 0.5-2 ซม. มีข้อต่อตรงบริเวณต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของก้านดอก มีใบประดับที่โคนก้านดอกยาว 2-3 มม. ปลายแหลม มีใบประดับย่อยคู่หนึ่ง เล็กมาก ปลายแหลม ติดตรงก้านดอกในตำแหน่งต่ำกว่าข้อต่อของก้านดอกเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เล็กมาก รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายมน กลีบดอก 5 กลีบ ใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย สีขาวหรือเหลืองอ่อน รูปขอบขนาน ปลายมน เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูสั้น รังไข่รูปไข่เล็กมาก มี 3 พู แต่ละพูมีปีก 3 ปีกที่ด้านข้างทั้งสองและสันกลาง
 
  ผล ผลแตกได้เป็น 3 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมีปีกบางใส ปีกที่แผ่ออกไปทั้ง 2 ข้างของแต่ละเสี่ยงเป็นรูปไข่ กว้าง 1.5-3 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. ปีกตรงสันกลางเจริญออกมาเพียงเล็กน้อย เมื่อแต่ละเสี่ยงหลุดไปแล้วเหลือแกนรูปกรวยแหลมติดอยู่กับก้านของผล เมล็ดกว้างประมาณ 2 มม. ยาวประมาณ 1 ซม.
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการท้องร่วง(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/malpighi/atomen_2.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง