ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เฟิร์น
เฟิร์น
Asplenium unilaterale Lam.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Aspleniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Asplenium unilaterale Lam.
 
  ชื่อไทย เฟิร์น
 
  ชื่อท้องถิ่น ห่อทีหล่า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ฮอลที,เฮาะที(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)- ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง ผัด หรือลวกกินกับ น้ำพริก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง