ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดอกแก้วเมืองจีน, จิงจูฉ่าย แก้วเมือง จีน
ดอกแก้วเมืองจีน, จิงจูฉ่าย แก้วเมือง จีน
Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
 
  ชื่อไทย ดอกแก้วเมืองจีน, จิงจูฉ่าย แก้วเมือง จีน
 
  ชื่อท้องถิ่น ซี(ลั้วะ), เดี่ยโก(เมี่ยน), ต้างกิ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำมาประกอบอาหารได้ เช่น ต้มใส่ไก่(ลั้วะ)
- ใบ ใช้ต้มใส่ไก่ รับประทานเป็นยาบำรุงกำลังใช้คลายเส้น(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง