ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ต๋องจิ๋งหอม
ต๋องจิ๋งหอม
Zingiber sp.5
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber sp.5
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ต๋องจิ๋งหอม(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปปิ้งไฟ ใส่ในแกงอ่อม(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง