ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ LAMIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์
 
  ชื่อไทย คำปอง
 
  ชื่อท้องถิ่น ปาเด้ (ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกหรือกึ่งไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ลำต้นมีขนอุยปกคลุมใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ ถึง รูปไข่กว้าง กว้าง 4.5-7.5 ซม.ยาว 6-10 ซม มีขนปกคุม. ขอบใบหยักมนแกมหยักซี่ฟัน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอกสีแดง แกมเหลือง ผล ยาว 6-7 มม. มีขน หรือขนลักษณะต่อมปกคลุม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ใบต้มน้ำดื่มหรือใส่ไข่ตุ๋นกินแก้ไอ
ทั้งต้นต้มน้ำสูดดมไอและอาบแก้ไข้หวัด
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง