ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Coba
Coba
Zizania latifoliaTurcz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ POACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Zizania latifoliaTurcz
 
  ชื่อไทย หน่อไม้น้ำ
 
  ชื่อท้องถิ่น กะเปก
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ หน่อไม้น้ำเป็นพืชตระกูลเดียวกับข้าว แตกเป็นกอ ลำต้นใต้ดินเป็นไหล มีรากยึดพื้นดินไว้ ลำต้นเหนือดินคล้ายต้นข้าวขนาดใหญ่ สูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร ลำต้นตรงระดับน้ำจะพองออก ดอกเป็นช่อใหญ่ประมาณ 40-50 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกย่อยแยกเพศ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้นอ่อนที่พองออก รับประทานเป็นผักสดหรือนำมาผัด หรือแกงกะทิ
- ใบและต้นแก่ ต้มน้ำดื่มช่วยลดน้ำตาลในเลือด แก้เบาหวาน
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง